Business Morning

balbriggan 

news

Clár bríomhar imeachtaí do Sheachtain na Gaeilge


Seoladh clár bríomhar imeachtaí Sheachtain na Gaeilge ag Comhairle Contae Fhine Gall, lena n-áirítear oíche cheoil agus amhránaíochta san Atrium Halla an Chontae Sord ar an 7 Márta agus tá raon leathan imeachtaí ar siúl ar fud an chontae. Seoladh an clár a n-áirítear imeachtaí a d'eagraigh an chomhairle agus grúpaí eile sa chontae ag Leas Méara Fhine Gall, an Comhairleoir Eithne Loftus roimh chruinniú den Choiste Gaeilge i gComhairle Contae Fhine Gall.


Tiomsaíodh an clár ag Oifigeach na Gaeilge Bernie Kelly Comhairle Contae Fhine Gall i gcomhar le Coiste Gaeilge Chomhairle Contae Fhine Gall. Tugann an Coiste Gaeilge, faoi chathaoirleacht Clr Daire Ní Laoi, foireann agus Comhairleorí na Comhairle agus baill de ghrúpaí pobail Gaeilge le chéile, chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa Chomhairle agus sa Chontae.